Vacature

Dagelijks Bestuurder (20 uur/w)

Stichting Eigen Wij is gericht op het organiseren van activiteiten ter bestrijding van en preventie tegen eenzaamheid. De stichting bestaat sinds 2014 en draait volledig op vrijwillige inzet. De stichting heeft sinds 2021 de ANBI status. Tot op heden heeft de stichting gefunctioneerd zonder structurele subsidie, maar kan bestaan dankzij giften van particulieren en incidentele fondsen. Van de nieuwe bestuurder wordt o.a. gevraagd om het bestaansrecht van de stichting verder vorm te geven door het actief werven van subsidie en/of andere regelingen.


NOTE: Onze ruimte is alleen bestemd voor activiteiten op het gebied van maatschappelijke impact en persoonlijke ontwikkeling. Voor (verjaardags-) feestjes is onze locatie niet te huur.

Functieomschrijving

Als dagelijks bestuurder van stichting Eigen Wij ben je erop gericht de missie, visie en het gedachtegoed van onze stichting richting te geven en te bewaken. Die missie houdt in: zoveel mogelijk mensen met elkaar verbinden, in een veilige en uitnodigende setting, met als kenmerk eenzaamheid terug te dringen en te bestrijden.

Verantwoordelijkheden en taken

 • Sturing en leiding geven aan de stichting
 • Overleg voeren met het kernteam van de stichting (het A-team).
 • Realiseren jaarverslag (ism penningmeester)
 • Ontwikkelen van strategieën en beleid om eenzaamheid te bestrijden
 • Zorgdragen voor een effectieve uitvoering van projecten en activiteiten
 • Initiëren van samenwerkingen binnen (en buiten) Zoetermeer
 • Beheren van relaties met donateurs en subsidievertrekkers
 • Plannen en organiseren van het maandelijks overleg met het bestuur (bestaande uit voor- zitter, penningmeester, secretaris en adviseur)
 • Werven en selecteren van kernteamleden
 • Optreden als ambassadeur bij diverse activiteiten en events
 • Inventariseren van de werkvoorraad
 • Verbinden van werkvoorraad aan desbetreffende vrijwilliger
 • Leveren van input t.b.v. interne en externe communicatie uitingen

Vaardigheden

 • Helikopterview
 • Ondernemend
 • Handelen tussen operationeel, tactisch en strategische niveaus
 • Oplossingsgericht
 • Daadkrachtig/besluitvaardig
 • Doortastend en flexibel
 • Goed kunnen delegeren en netwerken

Opleiding en ervaring

HBO werk en denkniveau
Meerdere jaren (werk)ervaring in een bestuursfunctie binnen bijvoorbeeld het sociaal maatschappelijk domein

Salaris en voorwaarden

Er zijn op dit moment geen middelen beschikbaar voor salaris of vergoeding.Echter is het aan de nieuwe bestuurder een keuze om dit via regelingen of subsidies te organiseren.Belangrijk om te benadrukken is dat stichting Eigen Wij ten alle tijden een stichting was, is en zal blijven zonder winstoogmerk.Dit is een kans vanuit inclusie of diversiteit deze positie te bekleden